Ureditev prometni površin v naselju pri vinski kleti – odsek VC

330
Infrastruktura
2022
KS Ormož
233.143,22 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
maj 2022
avgust 2022