Rekonstrukcija vodovoda Žvab DN 110 od h.š. 14a do h.š. 10 – 160m

414
Infrastruktura
2023
KS Ivanjkovci
Lastni projekti
21.000,00 EUR
Zaključeno
oktober 2023
oktober 2023