CE0200635 PoLaRecCE

69
Okolje
2024, 2025, 2026
KS Ormož
144.500,00 EUR
Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku
2024
2026