MALA FOTONAPETOSTNA ELEKTRARNA (MFE) ČN ORMOŽ (ORMOŽ) SKUPNE NAZIVNE MOČI 62,16 KW ZA POTREBE ČN ORMOŽ

444
Infrastruktura
2023
KS Ormož
Lastni projekti
57.480,40 EUR
Zaključeno
junij 2023
oktober2023