Rekonstrukcija vodovoda v Libanji od HŠ Pavlovski Vrh 11 do HŠ Libanja 10

344
Infrastruktura
2023
KS Ivanjkovci
56.307,84 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
oktober 2023
november 2023