Rekonstrukcija ČN Velika Nedelja (1 greda, mala in velika ČN)

355
Infrastruktura
2023
KS Velika Nedelja
58.242,23 EUR
Lastni projekti
V teku
oktober 2023
november 2023