Znižanje nivoja vode v akumulaciji HE Varaždin zaradi pregleda dovodnega kanala

20. 2. 2022 Roman R. 256