Začetek gradnje širokopasovnega omrežja na območju KS Miklavž pri Ormožu, KS Kog ter v naselju Frankovci in Pušenci in pristop h gradnji optičnega priključka

13. 10. 2021 Roman R. 1549