POGOJI za plakatiranje v času volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor RS 2011

24. 10. 2011 14