Stališča do pripomb in predlogov javnosti k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu središča mesta Ormož (LN SMO II)

14. 3. 2012 25