Prednostna lista upravičencev razpisa za leto 2020 za oddajo neprofitnih stanovanj

15.10.2020 Roman R. 39
15.10.2020
Objave in pozivi
04.11.2020 do 23:59
g. Boštjan Jelovica