Investicijska vlaganja v kanalizacijske sisteme in čistilne naprave v letu 2020

131.580,88 €
Lastni projekti
Zaključeno
maj 2020
november 2020