Ustanovitev destinacijske in kolektivne blagovne znamke Jeruzalem Slovenija

LAS projekti, Lastni projekti
V teku
2018
2021