Modernizacija javne poti Zasavci

Zaključeno
Izvedeno v letu 2019