Modernizacija javne poti Libanja

Zaključeno
Izvedeno v letu 2019