Hum pri Ormožu – Cerkev sv. Janeza Krstnika

Kulturna dediščina
Hum pri Ormožu 1B