Ormož - Župnišče

Kulturna dediščina
Skolibrova ulica 13, 2270 Ormož