POZIV UPRAVIČENCEM ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU KS VELIKA NEDELJA

23. 11. 2007 39