Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih za šolsko_študijsko leti letu 2009_2010 in vključitev v enotno regijsko štipendijsko shemo Podravje

8. 6. 2009 33