Objavljeni so novi razpisi (gasilci, turistična društva, razvoj kmetijstva)

14. 4. 2010 24