VESTNIK-12-2012

30. 10. 2012 824
64. SKLEP O LETNEM NAČRTU ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013 V NAJEM (VESTNIK-12-2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2012
Začetek veljavnosti: 31.10.2012
Tip objave: Sklep
63. ODLOK o ustanovitvi Osnovne šole Ivanjkovci (Uradno prečiščeno besedilo – UPB 2) (VESTNIK-12-2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2012
Začetek veljavnosti: 07.11.2012
Tip objave: Odlok
65. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra (VESTNIK-12-2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2012
Začetek veljavnosti: 30.10.2012
Tip objave: Sklep
58. ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož (VESTNIK-12-2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2012
Začetek veljavnosti: 07.11.2012
Konec veljavnosti: 21.02.2014
Tip objave: Odlok
59. ODLOK o ustanovitvi Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Ormož (Uradno prečiščeno besedilo – UPB 2) (VESTNIK-12-2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2012
Začetek veljavnosti: 07.11.2012
Tip objave: Odlok
60. ODLOK o ustanovitvi Osnovne šole Velika Nedelja (Uradno prečiščeno besedilo – UPB 2) (VESTNIK-12-2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2012
Začetek veljavnosti: 31.10.2012
Tip objave: Odlok
61. ODLOK o ustanovitvi Osnovne šole Ormož (Uradno prečiščeno besedilo – UPB 2) (VESTNIK-12-2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2012
Začetek veljavnosti: 31.10.2012
Tip objave: Odlok
62. ODLOK o ustanovitvi Osnovne šole Miklavž pri Ormožu (Uradno prečiščeno besedilo – UPB 2) (VESTNIK-12-2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2012
Začetek veljavnosti: 07.11.2012
Tip objave: Odlok
66. SOGLASJE k odpiralnemu času in ceniku za Zimski bazen Hardek (VESTNIK-12-2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.10.2012
Začetek veljavnosti: 30.10.2012
Tip objave: Drugo