Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008

24.06.2008 657
54. ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2007
Začetek veljavnosti: 21.12.2007
55. SKLEP o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu« (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 19.06.2008
Konec veljavnosti: 28.06.2011
56. SKLEP o soglasju k ceniku za letno kopališče v Ormožu (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 16.06.2008
57. SKLEP o priznanju popusta o plačilu vrtca v poletnih mesecih (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 19.06.2008
60. SKLEP o imenovanju v Svet Osnovne šole Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 19.06.2008
61. SKLEP o imenovanju v Svet Osnovne šole Velika Nedelja (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 19.06.2008
62. SKLEP o imenovanju v Svet Osnovne šole Miklavž pri Ormožu (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 19.06.2008
63. SKLEP o imenovanju v Svet Osnovne šole Ivanjkovci (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 19.06.2008
64. SKLEP o imenovanju v Svet Vzgojno izobraževalnega zavoda (Vrtec Ormož) (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 24.06.2008
65. SKLEP o soglasju k Statutu Javnega zavoda Lekarne Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 24.06.2008
66. SKLEP o ceni enkratnega najema oz. izposoje prireditvenega šotora (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 24.06.2008