Uradni vestnik Občine Ormož 9/2015

14. 7. 2015 845
41. STATUT OBČINE ORMOŽ (Uradno prečiščeno besedilo – UPB3) (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.07.2015
Začetek veljavnosti: 29.07.2015
Tip objave: Statut
43. ODLOK O SPREMEMBAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015 (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.07.2015
Začetek veljavnosti: 15.07.2015
Tip objave: Odlok
46. SKLEP o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.07.2015
Začetek veljavnosti: 14.07.2015
Tip objave: Sklep
48. SKLEP o imenovanju direktorja Javne razvojne agencije Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.07.2015
Začetek veljavnosti: 14.07.2015
Tip objave: Sklep
42. POSLOVNIK OBČINSKEGA SVETA (Uradno prečiščeno besedilo – UPB4) (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2015)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.07.2015
Začetek veljavnosti: 29.07.2015
Tip objave: Poslovnik