Uradni vestnik Občine Ormož 11/2016

25. 7. 2016 1125
60. PRAVILNIK o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.07.2016
Začetek veljavnosti: 02.08.2016
Tip objave: Pravilnik
59. ODLOK o spremembah Odloka o ustanovitvi Osnovne šole Velika Nedelja (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.07.2016
Začetek veljavnosti: 02.08.2016
Tip objave: Odlok
58. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož 11/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.07.2016
Začetek veljavnosti: 09.08.2016
Tip objave: Odlok