Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - »stavbni zemljišči za gradnjo večstanovanjske stavbe v k.o. Ivanjkovci

6. 3. 2024 Roman R. 208
06.03.2024
Objave in pozivi
08.04.2024 do 23:59
ga. Mateja Serec