Gradivo za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Raičeva – EUP OR 26 (OPPN OR 26)

26. 10. 2023 Roman R. 195
26.10.2023
Objave in pozivi
30.11.2023 do 23:59
g. Boštjan Najžar