Gradivo za nosilce urejanja prostora za predložitev mnenja o ustreznosti Elaborata lokacijske preveritve za parcelo številka 1/3 in 2/2 k.o. 315 – Pavlovski Vrh

18. 1. 2023 Roman R. 37
18.01.2023
Objave in pozivi
17.02.2023 do 00:00
g. Boštjan Najžar
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog