Javna razgrnitev Odloka o občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za Ekonomsko-poslovno cono Ormož (OPPN EPC) in Okoljskega poročila za občinski podrobni prostorski načrt za Ekonomsko-poslovno cono Ormož (30.03.2021 - 30.04.2021)

29. 3. 2021 Roman R. 302
29.03.2021
Javna naznanila in razgrnitve
25.06.2021 do 23:59
g. Boštjan Najžar
Pripombe na javno objavo