Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v občini Ormož

04.10.2019 Roman R. 240