Mihalovci – Spomenik talcem

Kulturna dediščina
Ivanjkovci 11, 2259 Ivanjkovci