Sanacija plazu v Litmerku na lokalni cesti 302 091 Ormož - Ivanjkovci

209
Infrastruktura
2023
KS Ormož
58.000,00 €
Lastni projekti
Zaključeno
april 2023
maj 2023