UVEDBA STORITVE POVEZANIH Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI - KMETIJSKA DEJAVNOST

24. 1. 2023 Roman R. 485