Rekonstrukcija vodovoda DN 110 Strjanci 31-Bresnica 85

173
Infrastruktura
2023
KS Podgorci
92.231,66 €
Lastni projekti
V načrtu
Strjanci 31, 2273 Podgorci
januar 2023
marec 2023