Rekonstrukcija vodovoda DN 110 Strjanci 31-Bresnica 85

257
Infrastruktura
2023
KS Podgorci
92.231,66 EUR
Lastni projekti
Zaključeno
Strjanci 31, 2273 Podgorci
januar 2023
julij 2023