Pušenci - Rimska cesta Poetovio-Savaria, EŠD 10667

Kulturna dediščina