Loperšice – Rimska cesta Poetovio-Savaria, EŠD 6037

Kulturna dediščina