Plačilo upravne takse za potrdilo o namenski rabi zemljišča

13. 3. 2015 408