Celovita energetska prenova objektov v lasti Občine Ormož – Dom kulture Ormož

12
589.134,74 €
EKO sklad
405.000,00 €
V teku
januar 2022
avgust 2022