Cerovec Stanka Vraza – Rojstna hiša Stanka Vraza

Kulturna dediščina
Cerovec Stanka Vraza 30, 2259 Ivanjkovci