Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož - podpis pogodbe z izvajalci del

15. 12. 2020 Roman R. 382