Veljavna turistična taksa po Odloku o turistični taksi v občini Ormož - sprememba

22. 7. 2019 Roman R. 407