LAS - Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017 – 2025

221.756,33 €
LAS projekti
V teku
Povezava
28.02.2018
15.02.2019