LAS - Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017 – 2025

2074
204.266,01 €
LAS projekti
141.813,02 €
Zaključeno
Povezava
28.02.2018
28.02.2019