Razgrnitev in javna razprava v zvezi z lokacijskim načrtom pri Vinski kleti

8. 5. 2007 30