SKLEP o pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Ormož

30. 7. 2007 33