Obvestilo o prestavitvi seje občinskega sveta Ormož

14. 9. 2007 19