POZIV UPRAVIČENCEM ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU KS KOG IN KS IVANJKOVCI

2. 11. 2007 11