POZIV UPRAVIČENCEM ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

6. 12. 2007 13