POZIV UPRAVIČENCEM ZA VRAČILO VLAGANJ V JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU KS ORMOŽ

19. 12. 2007 12