Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko-Hodoš, okoljskega poročila in njegove revizije

24. 1. 2008 24