JAVNO NAZNANILO za lastnike nepremičnin na območju sprememb Lokacijskega načrta za središče mesta Ormož

12. 8. 2008 29