SKLEP O javni razpravi o predlogu Proračuna Občine Ormož za leto 2009

17. 11. 2008 16